Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
Седмица на Православната книга
СЕДМИЦА НА ПРАВОСЛАВНАТА КНИГА
„А който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен.” (Иоан 4:14)
„Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот.” (Иоан 6:68)
„Тогава Иисус казваше на повярвалите в Него иудеи: ако вие пребъдете в словото Ми, наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.” (Иоан 8:31-32)
„Това ви казах, бидейки с вас. А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши.” (Иоан 14:25-27)
„Аз им предадох Твоето слово... Твоето слово е истина.” (Иоан 17:14-17)
„И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.” (Матей 28:19-20)


Седмица на Православната книга - 2016
Седмица на Православната книга - 2016
Седмица на Православната книга - 2016
Седмица на Православната книга - 2015
10-14 септември 2018
04-09 септември 2017
05-11 септември 2016
07-13 септември 2015
Седмица на Православната книга - 2014
Седмица на Православната книга - 2013
Седмица на Православната книга - 2012
Седмица на Православната книга - 2011
23-29 септември 2013
6-12 септември 2012
5-12 септември 2011
08-14 септември 2014
Седмица на Православната книга - 2010
Седмица на Православната книга - 2009
Седмица на Православната книга - 2008
Седмица на Православната книга - 2007
7-13 септември 2009
8-14 септември 2008
3-9 септември 2007
6-12 септември 2010
Седмица на Православната книга - 2006
Седмица на Православната книга - 2005
4-11 септември 2005
15-21 май 2006
Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2019 "Православни ценности" All rights reserved