ГЛАВНА
ДО 2016 Г
ПРАВИЛНИК
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ и КОМИСИИ
НОВИНИ
НОВИНИ ДО 2016 Г
КОНТАКТ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ

      ПРЕДСЕДАТЕЛ

      1.  Варненският и Великопреславски Митрополит Д-р Кирил (1954 - 2013)

      ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛИ
      2.  Коста Генков Базитов
      3.  Юлиан Иванов Гендов
      4.  Панко Кирилов Анчев

      ГЛАВЕН КООРДИНАТОР
      5.  Иконом Стоян Атанасов Махлелиев

      ЗАМЕСТНИК - КООРДИНАТОР
      6.  Иконом Божидар Янков Янакиев

      СЕКРЕТАР
      7.  Милчо Георгиев Мирчев

      ЧЛЕНОВЕ
      8.  Свещеник Дончо Александров Дончев
      9.  Симеон Димитров Симов
      10.  Адвокат Томина Николова Томова
      11.  Румен Николов Георгиев

КОМИСИЯ "ДУХОВНО - ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ "
 1. Свещеник Теодор Божидаров - Координатор
 2. Николинка Даскалова
 3. Панко Анчев
 4. Маринела Грудева
 5. Петко Петков
 6. Борислав Александров
 7. Протоиерей Василий Шаган
 8. Владислав Митев
 9. Цонка Дечева
 10. Мария Гинкова
 11. Ивелина Стоева
 12. Радка Тодорова
КОМИСИЯ "ПРАВОСЛАВИЕ И МЕДИИ"
 1. Свещеник Дончо Александров - Координатор
 2. Силвия Благоева
 3. Десислава Тончева
 4. Невяна Троянска
 5. Виолета Тончева
 6. Веселина Томова
 7. Аглая Даскалова
 8. Иконом Иван Илчев
 9. Иконом Цветан Флоров
 10. Даниела Стойнова
 11. Владислав Митев
 12. Галина Ганева
 13. Милчо Иванов
 14. Любомир Бенковски
ПОЗЕМЛЕННА КОМИСИЯ
 1. Иконом Димитър Стойков - Координатор
 2. Иконом Славчо Проданов
 3. Протоиерей Стоян Стоянов
 4. Свещеник Марин Маринов
 5. Гергана Стоянова
 6. Томина Томова
 7. Лъчезар Янков
 8. Архитект Радослав Димитров
 9. Архитект Станчо Веков
 10. Борис Кръстев
 11. Дякон Михаил Манев
ПРАВНА КОМИСИЯ
 1. Томина Томова - Координатор
 2. Димитър Димитров
 3. Борислав Люцканов
 4. Роза Кожухарова
 5. Живко Калев
 6. Свилен Зайков
 7. Росица Георгиева
 8. Гергана Стоянова
КОМИСИЯ "СОЦИАЛНО - МИЛОСЪРДНА ДЕЙНОСТ"
 1. Свещеник Илия Попов - Координатор
 2. Иконом Димитър Стоев
 3. Протоиерей Георги Фотакиев
 4. Свещеник Росен Георгиев
 5. Свещеник Георги Петков
 6. Костадинка Палякова
 7. Д-р Гинка Иванова
 8. Проф. Д-р Анелия Клисарова
 9. Свещеник Добромир Георгиев
 10. Дякон Михаил Манев
 11. Янко Чернев
 12. Отец Стойко Стойков
 13. Мария Чанкова
 14. Нели Кирякова
 15. Марияна Христова
КОМИСИЯ "СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ"
 1. Свещеник Марин Маринов - Координатор
 2. Протоиерей Божидар Янакиев
 3. Свещеник Георги Великов
 4. Венко Тодоров
 5. Архитект Станчо Веков
 6. Архитект Радослав Димитров
 7. Инжинер Пламен Пенев
 8. Пламен Андреев
 9. Милен Желев
 10. Пламен Бонев
КОМИСИЯ "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА"
 1. Протоиерей Живко Георгиев - Координатор
 2. Протоиерей Божидар Янакиев
 3. Свещеник Теодор Божидаров
 4. Свещеник Георги Великов
 5. Диан Вълев
 6. Валентин Пантелеев
КОМИСИЯ "КАДРИ"
 1. Иконом Петко Минчев - Координатор
 2. Иконом Иван Илчев
 3. Иконом Димитър Стоев
 4. Протоиерей Божидар Янакиев
 5. Свещеник Дончо Александров
 6. Петко Петков
ЕВРО-КОМИСИЯ
 1. Дякон Михаил Манев - Координатор
 2. Михаела Михайлова
 3. Панко Анчев
 4. Отец Стойко Стойков
 5. Нели Кирякова
Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2016 "Православни ценности" All rights reserved