ГЛАВНА
ДО 2016 Г
ПРАВИЛНИК
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ и КОМИСИИ
НОВИНИ
НОВИНИ ДО 2016 Г
КОНТАКТ
ИНИЦИАТИВА ЗА ДУХОВНОСТ И КУЛТУРА

          Създадена е на 21 декември 2000 г., с благословението на Варненския и Великопреславски митрополит Кирил и с подкрепата на над 80 представители на варненската общественост.
          Инициативата се популяризира и реализира от общност на съмишленици, която обединява усилията на Варненската и Великопреславска Света Митрополия, Община Варна - Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт", Демократичен съюз на жените, Младежки дом и Общински детски комплекс, в името на идеята за реализиране на позитивен процес на духовно развитие на децата и младежта, основаващ се на православно - християнските добродетели и нравствени ценности.
          Тя се ръководи и координира от екип, включващ представители на организаторите й. Отворена е като система и масова по характер. Участието в нея е доброволно (индивидуално и групово). То не е обвързано с условности.
          Инициативата работи по програма, която се приема от организаторите й в началото на всяка календарна година.
          Основните дейности в програмата се реализират под формата на тематични цикли: "Християнство", "Родолюбие", "Българско музикално наследство" и "Маршрути на родовата памет".
          По - крупните прояви, които са реализирани през близо тригодишния период на нейното съществуване са посветени на големите християнски празници Рождество Христово и Възкресение Христово.
          В добра посока се развива съвместна научно - практическа дейност, рамките на Инициативата, която се осъществява с помощта и съдействието на СУ "Св. Климент Охридски" - Факултет по "Педагогика": дискусия "Развитие и реализация на децата през ХХІ век", 1 юни 2001 г.; две кръгли маси на тема: "Отговорното взаимодействие на извънучилищните фактори за духовно развитие на децата и младежта", юни - септември 2002 г. и две издания на "Дни на църковното образование и възпитание".
          Поредната масова проява, осъществена в рамките на "Инициатива за духовност и култура" е Първият епархийски събор на православната младеж", който бе проведен във Варна през м. юли 2003 г. под надслов: "Ролята на православната младеж за утвърждаване на християнските ценности в съвременния живот".
Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2016 "Православни ценности" All rights reserved