Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ
Десетте Божи заповеди           1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мене.
          2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.
          3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.
          4. Помни съботния ден (*), за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи; а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог.
          5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.
          6. Не убивай.
          7. Не прелюбодействай.
          8. Не кради.
          9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.
          10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, нито някакъв негов добитък - нищо, което е на ближния ти.
          * За християните това е денят на Христовото Възкресение - неделя.
Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2018 "Православни ценности" All rights reserved