Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
НЕДЕЛЯ СИРОПУСТНА
Неделя Сиропустна - за прошката
“Ако простите на човеците съгрешенията им,
и вам ще прости небесния ви Отец” (Мат. 6:14)

          Възлюбени в Господа братя и сестри,
          Неделя сиропустна е последната подготвителна към Великия пост и е определена за ден на всеопрощение.
          На този ден, ние по древен християнски обичай си прощаваме един другиму прегрешенията и взаимните оскърбления. Нещо красиво и затрогващо има в този наш християнски обичай! – Деца целуват ръка на родителите и искат от тях прошка. Кръщелници правят посещения на своите кръстници, за да получат опрощение.
          Особено пък скарани близки или дори врагове този ден си подават братски ръка: сърцата широко се отварят и прочистват от всяка злоба, мъст и неприязън. Чудесен, мил и смислен обичай! Какво благотворно отражение има той върху човешките взаимоотношения!
          Но защо ли тъкмо този ден е определен за взаимно опрощение?
          Затова, защото тъкмо днес Св. Църква ни предлага Христовите думи за прощаване на съгрешенията (Мат. 6:14–15). Защо тъкмо в навечерието на Св. Четиридесетница ни се предлага това евангелско изискване? Каква връзка има всеопрощението с великия пост? – Св. Четиридесетница е време за усърден пост; постът предполага и води към покаяние, а покаянието довежда до опрощението на греховете. Бог виждайки нашето искрено покаяние, прощава с милостта и добросърдечието си нашите грехове.
          Как обаче можем да очакваме прощение от Бога, когато сами ние не сме готови да простим на нашите близки? Как Бог ще ни помилва и прости, когато самите ние нямаме милост към нашите близки? За това, за да заслужим Божията милост и получим прощение на греховете трябва предварително сами ние да простим на нашите близки сторените грехове, обиди и оскърбления. Това е необходимото условие. “Защото казва Господ, ако не простите на човеците съгрешенията ни, вашият Отец няма да прости съгрешенията ви (Мат. 6: 15).
Неделя Сиропустна - за прошката           Всеопрощението е чисто християнско явление, то е плод само на християнска любов. То се основава на любовта към ближния, но дори и тъкмо – на любовта към врага, към оня, който дълбоко ни е наскърбил и огорчил. Вън от християнството може да има опрощаване на материални задължения, може да има опрощаване на материални задължения, може да има извинение, но всеопрощение няма. Истинското християнско сърце не може да таи в себе си злоба, злопаметност или отмъщение. То покрива с любов всяко прегрешение.
          Какво е християнското прощение по своята същина? То е именно всеопрощение, т. е. да простиш всекиму, всякога и всичко, да простиш без уговорка, без условие, безрезервно, да простиш “от сърце” (Мат. 18:35).
          Но братя и сестри, да простиш от сърце е трудно дело. Гордостта, егоизмът и злобата са пуснали дълбоки корени у нас. Иска се голяма нравствена мощ, за да победиш гордостта и себелюбието, злобата и жестокосърдечността.
          - Прошка ли? – Не прошка, а отмъщение! – Така говори онзи, който е обладан от злоба и жажда за мъст.
          - Няма да простя, защото да простя означава да отстъпя, да проявя слабост. – Така говори онзи, който е обладан от духа на честолюбието и гордостта!
          - Ще простя, но няма да забравя оскърблението! - Така разсъждава злопаметният.
          - Няма какво да прощавам, защото никой не ме оскърбил, защото никого не съм оскърбил! - Това са думи на самодоволния праведник, който сам себе си заблуждава.
          И най-после – Прощавам всичко от сърце! – Ето това е истинското всеопрощение, което Господ иска от нас!
Неделя Сиропустна - за прошката           Братя и сестри, Христос поставя всеопрощението към ближните като необходимо предусловие за прощението на нашите грехове, защото как ще получи прошка и милост оня, който сам не е проявил милост? (Як 2:13). Затова нека не само днес, но и винаги да прощаваме, особено на онзи, когото сме наскърбили. Да простим от сърце! (Мат. 18:35) да простим, тъй както и Христос прости на своите убийци на кръста (Лук. 23:34), както св. архидякон Стефан прости на своите мъчители (Деян. 7:60), както Св. Серафим Саровски не само прости на разбойниците, които до смърт го бяха били, но дори се яви и техен защитник пред гражданския съд. Да простим без отлагане – още днес, още тази вечер, та със спокойна съвест и леко сърце да започнем нашия великопостен подвиг и да намерим и ние прощение у нашия Небесен Отец.
          Амин!

Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved