Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
ПЪРВИ ЧЛЕН ОТ СИМВОЛА НА ВЯРАТА
Първи член на Символ на вярата
Вярвам в единия Бог Отец, вседържител,
творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо

          Основата на правилния духовен живот е вярата, че има Бог и че Той е един. Като казваме думата един, подчертаваме, че Православната църква отрича и крайно отхвърля мнението, което се опитва да бъде наложено у съвременния човек, че наистина Бог е един, но всеки народ и религия го нарича по различен начин.
          Словото Божие ясно ни говори - оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува (послание на Свети апостол Павел до евреите, Евр. 11:6). А първата от десетте Божи заповеди, които Бог дал на еврейския народ, казва - "Аз съм Господ Бог твой, да нямаш други богове освен Мене" (книга Изход 20:2,3).
          Първите човеци са имали възможността да контактуват с Бога в непосредствена близост. Но след грехопадението и след като са започнали да населяват различни места на земното кълбо, хората са забравили за Бога, но религиозното чувство у тях не се е загубило. И именно така се появява идолопоклонството. Постепенно почти всички човеци са се отклонили от истинското богопознание и са започнали да почитат вместо Създателя - създанието. Познаваме много култове, които имат за обект на преклонение слънцето, луната звездите, планини, знаменити личности, дори животни или пък дървета. Но сред всички народи Бог си е запазил един - еврейския, който останал истинският носител на голямата вяра в Бога сред древното човечество. И тъкмо на този народ Бог е давал многократно свидетелства и откровения за себе си. Те са били записани в Стария завет на Светата Библия.
          Бог по своята същност е непостижим. Ние, християните можем да бъдем щастливи за това, че той ни се е разкрил и ни е дал да знаем за него онова, което като човеци никога не бихме могли да достигнем.
          В Библията са споменати на не едно и две места характеристики, които описват Бога като същност. Там е казано, че Бог е вечносъществуващият, буквалният превод на неговото име Иахве означава на български език Този, който е. Казано е още, че Той е дух, светлина, истина, любов, живот, че той е неизменен, всемогъщ, всеблажен, всезнаещ, вездесъщ, премъдър, всеправеден, всесвят, всеблаг, всемилостив и дълготърпелив. Светата Библия ни разкрива тайната, че Единият и Единствен Бог е троичен по лица, разкриващ ни се като Бог Отец, Бог Син и Бог Дух свети. Това е отличителното в християнското откровение за Бога. Но трябва да поясним, че ние не изповядваме три божества, а Единия и Истински Бог.
          В Стария завет истината за троичния Бог е била само загатната, за да не би обграденият с езичници еврейски народ да се увлече от езическото многобожие. Но тази истина е била напълно разкрита в Новия завет, защото тогава хората са били вече узрели да приемат истината. Изявата на трите лица на нашия Бог виждаме при кръщението на Иисус Христос, когато второто лице на Света Троица, Синът Божий, бива кръщавано от Йоан Кръстител. Бог Отец произнесъл думите - "Това е Моят възлюбен Син, в когото е моето благоволение". А третото лице на Света Троица се явило във вид на гълъб, заставайки над Христос и засвидетелствайки истинността на думите, които чули присъстващите на това чудно събитие.
Първи член на Символ на вярата           Трите лица на Света Троица се отличават едно от друго по следното. Бог Отец не е роден от никого и не изхожда от никого - той е безначален. Бог Син не е сътворен от Бог Отец и не изхожда от него, а предвечно се ражда от Него. Това означава - вечно е бил е и ще бъде Син Божий. Бог Дух Светий не е роден, нито сътворен от Бог Отец, а от века изхожда от Него. Трябва да подчертаем, че и трите лица на Светата Троица имат равно божествено достойнство.
          Ние не можем с нашия слаб човешки разум да проникнем в тайната на Светата Троица. Но може ли да разберем тайната на нашата собствена душа, създадена по образ и подобие Божие и носеща като че ли отпечатъка на божествената троичност в себе си? Тя е една по същността си, а има три различаващи се една от друга основни прояви - ум, чувство и воля. Как тия три проявления образуват една душа, за нас е неразбираемо, но това е факт, който приемаме. По същия начин трябва смирено да вярваме и в троичния Бог.

Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved