Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
Седмица на Православната книга
СЕДМИЦА НА ПРАВОСЛАВНАТА КНИГА
„А който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен.” (Иоан 4:14)
„Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот.” (Иоан 6:68)
„Тогава Иисус казваше на повярвалите в Него иудеи: ако вие пребъдете в словото Ми, наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.” (Иоан 8:31-32)
„Това ви казах, бидейки с вас. А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши.” (Иоан 14:25-27)
„Аз им предадох Твоето слово... Твоето слово е истина.” (Иоан 17:14-17)
„И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.” (Матей 28:19-20)


Седмица на Православната книга - 2016
Седмица на Православната книга - 2016
Седмица на Православната книга - 2015
Седмица на Православната книга - 2014
04-09 септември 2017
05-11 септември 2016
07-13 септември 2015
08-14 септември 2014
Седмица на Православната книга - 2013
Седмица на Православната книга - 2012
Седмица на Православната книга - 2011
Седмица на Православната книга - 2010
23-29 септември 2013
6-12 септември 2012
5-12 септември 2011
6-12 септември 2010
Седмица на Православната книга - 2009
Седмица на Православната книга - 2008
Седмица на Православната книга - 2007
Седмица на Православната книга - 2006
7-13 септември 2009
8-14 септември 2008
3-9 септември 2007
15-21 май 2006
Седмица на Православната книга - 2005
4-11 септември 2005

Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved