ГЛАВНА
ДО 2016 Г
ПРАВИЛНИК
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ и КОМИСИИ
НОВИНИ
НОВИНИ ДО 2016 Г
КОНТАКТ
С НОВ КУРС ЗАПОЧВА УЧЕБНАТА ГОДИНА ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ ХРАМ "СВ. АТАНАСИЙ"
    На 11 и 12.10.2014 г. в храм "Св. Атанасий" ще се открие новата учебна година за неделното училище и школите по изкуства. Занимания по пеене, изобразително изкуство, актьорско майсторство, вероучение и иконопис се предлагат за деца имащи интереси в тези области. Водят се от специалисти и са безплатни.
    През тази година стартира курс по математика за ученици от 7-ми клас, които през 2015 г. планират да кандидатстват в Езикови и Математически гимназии. За подбор на участниците в курса на 11.10.2014г в 15 часа в залата за беседи към храм "Св. Атанасий" ще се проведе писмен тест в рамките 60 минути – ниво входящ тест за 7-ми клас. Първите десет ще сформират групата. Курсът ще бъде изцяло с практическа насоченост – даване на насоки за решаване на различни типове задачи, изучавани в 7-ми клас. Курсът е безплатен. Води се от специалист - математик. Ще се провежда всяка събота от 15 до 17 часа.
    Църковното настоятелство апелира към родителите проявяващи загриженост за възпитанието и развиване талантите на децата си, да се възползват от предлаганите възможности. Записванията започват през тази седмица на място в храма от 8.00 до 18.00 ч. или на телефон 63- 97- 16.
Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2015 "Православни ценности" All rights reserved