Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
Варненски свещеник е избран за доцент по Нов Завет в Шуменския университет
Варненски свещеник е избран за доцент по Нов Завет в Шуменския университет
   Българската библеистика вече ще има нов хабилитиран преподавател в областта на Новия Завет. Това е досегашният главен асистент в специалността „Теология“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ иконом д-р Теодор Божидаров Стойчев. Възпитаник на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където и докторира през 2009 г., отец Теодор Стойчев служи във варненския храм „Св. Богородица“ („малка“ или „стара“, недалече от храма „Св. Атанасий“). Решението за избора на ик. д-р Т. Стойчев беше взето на заседание на седемчленно научно жури на 11 септември 2018 г. в сградата на ШУ. Предстои преназначаване на новоизбрания доцент на новата по-висока длъжност, което по закон прави ректорът на съответния университет.
    Изборът на новия доцент стана по решение на съответните университетски власти и след обявяване на конкурс за заемане на длъжността. Единствен кандидат за нея беше гл. ас. ик. д-р Теодор Стойчев, който представи своята научна продукция в периода след защитата на докторската дисертация. Тогава беше назначено от ректора на ШУ и научно жури.
    Членовете на журито предварително бяха изготвили своите рецензии и становища върху представените за конкурса публикации на о. Теодор Стойчев.
    След изчитане на двете рецензии и петте становища върху рецензираните трудове и проведената дискусия в състава на журито членовете му единодушно гласуваха решението си гл. ас. ик. д-р Теодор Божидаров Стойчев да бъде назначен на длъжността доцент по Свещено Писание на Новия Завет в Шуменския университет.
    От сайта Двери БГ
Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2018 "Православни ценности" All rights reserved