Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
Рождество Богородично
Зорница на незалязващата светлина. Рождество Богородично
   Написано от прот. Александър Лашков.
    На днешния ден светата Православна църква чества едно велико и радостно събитие, поставило началото на човешкото спасение – раждането на Пресвета Дева Мария.
    В Свещ. Писание няма подробности за живота на Божията Майка, но преклонението и обичта към нея са толкова силни, искрени и дълбоки, че всичко, свързано с нейната личност, св. Църква ревниво е събрала и надеждно съхранила в своето Предание.
    Родителите на св. Дева, Йоаким и Анна, били богати хора със знатен произход и водели благочестив и праведен живот. Едно нещо обаче не достигало, за да бъде пълно семейното им щастие – нямали деца. Знаем, че при евреите това се смятало за тежко Божие наказание и истинско безчестие. Затова съпрузите усърдно и непрестанно се молели Бог да им даде чедо, но годините минавали, а те все още нямали рожба и пренебрежението и презрението на съгражданите им ставали все по-силни.
    Веднъж, на един от големите празници, Йоаким искал да принесе жертва в Йерусалимския храм, но някой си Рувим го спрял и му казал: “Защо искаш да принесеш своите дарове на Бога? Ти не си достоен за това, понеже си бездетен!” От този неочакван и тежък упрек събраното през годините огорчение и мъка достигнали своя предел. Праведният мъж вече нямал сили да ги понася, излязъл насълзен от храма и без да се връща вкъщи, отишъл в пустинята и се отдал на строг 40-дневен пост, като не преставал да се моли предано Богу. В това време св. Анна, която била останала в Назарет, узнавайки за станалото, се почувствала съвсем самотна и изоставена – без рожба и без съпруг, сама с хорските упреци и чувството, че тя е виновна за сполетялото ги нещастие.
    В такова тревожно състояние на духа Анна влязла веднъж в градината и, вдигайки молитвено очи към небето, видяла сред клоните на едно лаврово дърво гнездо с малки птиченца. Тази гледка още по-силно поразила нейното скърбящо сърце и тя изплакала: “Горко ми! На кого приличам аз? Всичко в природата ражда и отглежда, всички се утешават с рожби; само аз не познавам тая радост! ...Господи, погледни към мен и чуй молитвата ми! Роденото ще Ти го принеса в дар и чрез него да се благослови и прослави Твоето милосърдие!” И в този миг пред нея застанал ангел Божий и казал: “Анна, Анна, Бог чу твоята молитва! Ти ще заченеш и ще родиш благословена дъщеря. Тя ще се нарича Мария и чрез нея ще се даде спасение на целия свят!” – “Жив е Господ, Бог мой!” – отвърнала св. Анна. – "Ако имам дете, ще го дам да служи на Господа ден и нощ, като възхвалявам Неговото свято име през всичкия си живот!”
    Скоро се завърнал вкъщи и св. Йоаким, на когото също се явил ангел Господен и ме благовестил прерадостната вест. Св. Йоаким занесъл богати дарове в Божия дом, като обдарил щедро и народа. Св. Анна родила измолената от Бога дъщеря и я нарекла с името Мария.
    Векове наред светът очаквал Девицата, чието раждане предсказал св. Пророк Исайя. И, ето, тя най-сетне се родила! Като Зорница на незаходимата светлина, като врата, през която Царят на всичко влиза във вселената, като най-сладкия грозд, който източва питие на вечна радост за цялото измъчено и страдащо човечество. Ражда се Тя – Ходатайката на живота, Залогът за нашето спасение, Примирителката, чрез която непомилваният получава милост, а отхвърленият става възлюбен. “Ти – обръща се към Благодатната св. Йоан Дамаскин – си родена не за себе си! Ти ще живееш за Бога, чрез Чиято благодат си влязла в живота, за да послужиш за спасение на целия свят! Ти ще израснеш като райско дърво на живота при изворните води на Св. Дух и ще дадеш своя плод в предопределеното време!”
    Нека и ние с радост и надежда да възхвалим Божията Майка с думите на вдъхновената църковна песен: “Твоето раждане, Богородице Дево, извести радост на цялата вселена, защото от Тебе изгря слънцето на правдата Христос – нашият Бог, Който унищожи проклятието, даде ни благословение, победи смъртта и ни дари живот вечен.”
    От сайта на Храм "Свети цар Борис" - Варна
Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2018 "Православни ценности" All rights reserved