Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
И за седящите в сянка смъртна изгря светлина
И за седящите в сянка смъртна изгря светлина (Отдание на Богоявление)
   Днес празнуваме отдание на Богоявлението, в което чествахме събитието на Кръщението на Спасителя в река Йордан. Църквата е намерила за добре да се прочете този откъс от Евангелието на свети Матей, в който се говори за светлината и евангелист Матей цитира текст от книгата на пророк Исаия, който нарича „езическа Галилея“ областта, в която е живял Господ: "Земята Завулонова и земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в сянка смъртна, изгря светлина" (Мат. 4:15-16 по Ис. 9:1-2).
  Светлината се изля с идванато на Иисус. А ние в православното изповедание казваме, че Църквата се основава върху това, което са ни предали апостолите и чрез което оставаме в Светлината. Много са злите помисли в света и те ни атакуват по най-различни начини: чрез чужди догмати и странни помисли и чрез обществено поведение, чуждо на нашата вяра. Църквата е атакувана от всички страни на живота, а хората са объркани, защото са поставени между Евангелието и лошите неща от ежедневието, които възникват ден след ден. Но твърдият вярващ не се отклонява от това, което е възприел в светата Църква от доброто изповедание, и от това, което светият апостол Павел, съкратено казано, е писал: "А ние вярваме, че Христос умря и след това възкръсна". Ние пазим тази вяра, за да останем непокътнати от грешката и греха.
  И затова евангелското четиво днес завършва с думите: "Покайте се, защото се приближи царството небесно". И към това искам да привлека вниманието ви: "Покайте се, защото се приближи царството небесно". Това на първо място не означава, че краят на света е настъпил, защото Иисус тогава не е говорил за края на света, а е говорил за Своето пришествие при първото Си идване на земята. "Покайте се, защото ще стана ваш Цар, когато бъда въздигнат на Кръста и изляза от гроба". В това се състои царството небесно, Христос да царства над душите и да влезем ние в Неговото царство, в Неговото владичество и да допуснем Той да господарува над нас. А ако Му бъдем послушни, чрез послушанието Иисус ще господарува над нас. И тогава ние ще сме в "царството небесно".
  Няма да седим и да чакаме години наред, за да влезем в царството небесно, няма да чакаме смъртта, за да влезем в небесното царство. Ние от днес ще бъдем в царството небесно, ако направим Христос цар на нашите сърца. Където и да се намира човекът, е в Божието царство, ако пороби себе си в послушание на Бога и на Евангелието във всичко, спазвайки и желаейки всяка евангелска добродетел. Божието царство е установено и съществува, и не е далеч от когото и да било от нас, но ние въпреки това трябва да влезем в него. Това означава, че човекът се самовъвежда в царството или се самоизвежда извън него, той или се самовъвежда в добродетелта или се самоизвежда от нея.
  Затова и казва "покайте се", тоест покаянието ви е нужно, за да зърнете Божието царство. Защото слепият действително не вижда светлината, а светлината наистина съществува. Ние няма да зърнем Бога, ако сме в греха или в зло изповедание. Затова ние трябва да се променим. Той казва: променете се, променете ума и помислите си - това означава истинското покаяние. Истинското покаяние се състои в това човек да промени лошите си помисли. Това, което се изисква, е да си променим помислите, за да влезем в царството небесно.
  Евангелието ни предизвиква чрез думите: "покайте се, защото се приближи царството небесно". Покайте се, защото сте в царството небесно. Ако искате да сте в царството, бъдете като че нищо не сте. "И ако чуете гласа Му, не закоравявайте сърцата си". Отворете сърцата си, за да стане Христос единствен ваш цар и тогава ще бъдете в Неговото царство.
  Автор: Георгий (Ходр), Митрополит на Библос, Ал-Батрум и планина Ливан. Превод от арабски: Виктор Дора
    От сайта Двери БГ
Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2018 "Православни ценности" All rights reserved