Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
Начало на църковната година
Днес е началото на църковната година
   „На 1 септември Църквата празнува „начало на индикта“ или с други думи - началото на новата Църковна година“, както пише в синаксарите за днешния ден. Всъщност „църковната година“ отбелязва един завършен богослужебен цикъл, чийто център е животът на Христос и човешкото спасение. За начало на този цикъл древните християни са използвали началото на византийската данъчна година, който бил на 1 септември.
   Преп. Никодим Светогорец пише в своя синаксар за честването на този празник: „Трябва да знаем, братя, че днес Божията църква празнува Индиктиона по три причини. Първо, защото той е началото на годината. Поради тази причина и старите римляни много го почитали от древни времена. Индиктион на римски или на латински език ще рече определение.
   Второ, Църквата го празнува, защото в днешния ден Господ Иисус Христос влезе в синагогата на юдеите и Му беше дадена книгата на пророк Исайя, както разказва евангелист Лука. Като отворил тази книга, нашият Господ- о, чудо! - веднага намерил онова място, тоест началото на 61 глава на Исайя, където са записани тези думи: „Духът Господен е на мене, защото ме помаза да благовестя на бедните, да лекувам съкрушените по сърце, да проповядвам освобождение на пленените и на слепите проглеждане, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година“ (Лука 4:18). Като прочел Господ тези думи, Той затворил Книгата и я дал на служителя. След това, седейки, казал на народа: „Днес се изпълниха думите на това пророчество във вашите уши“. Като чул това, народът се удивил на благодатните думи, излизащи от устата Му, както пише за това евангелист Лука.
   Има и трета причина да се празнува началото на новата година: чрез песнопенията и моленията, които възнасяме към Бога на този празник, Бог благославя новата ни година, изпълва я с радост и материални блага. Просвещава се нашият разум, за да преминем цялото това време с чиста и добра съвест, като молим Бог да ни опази в Своите заповеди. И така да придобием и вечните небесни блага“.


    От сайта на Двери на Православието
Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved