Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
СВЕТА ЛИТУРГИЯ, ПРОСКОМИДИЯ И ДР.
Света Литургия, Проскомидия и други
          Светата литургия е център на православно - християнското богослужение. Тя е спомен за Тайната вечеря на Господа Иисуса Христа с апостолите, станала преди кръстните му страдания, спомен е и за изкупителната Му смърт. Литургията символично изобразява по-важните моменти от земния живот на Господа. Тя е нашето безкръвно жертвоприношение. През време на Светата литургия, при приемане на Светото причастие, под вид на хляб и вино, ние приемаме тялото и кръвта Христови, чрез които осъществяваме напълно и действително общението си с Бога.
          На Тайната вечеря Христос взел хляб, благословил го, благодарил, преломил го и раздавайки го на Своите ученици казал: "Вземете, яжте: Това е моето тяло за Вас преломявано! Това правете за мой спомен" (Мат. 26:26-28). След като привършил вечерята, Спасителя взел чашата, подал я на учениците Си и казал: "Тая чаша е Новият завет в Моята кръв! Това правете, колчем пиете за Мой спомен!" (I Кор. 11:25).
          Верни на това Господне поръчение Св. апостоли и първите християни се събирали и преломявали хляб и по дадения от Христа пример, се причащавали с пречистото тяло и кръв Христови. Това приобщение с Господа се придружавало с молитви и песнопения. Така били положени основите на Св. литургия.
          Православната църква употребява три литургии, а именно: Златоустова - създадена от Св. Йоан Златоуст, Василева на Св. Василий Велики и литургия на Преждеосветените дарове на Св. Григори Двоеслов. Думата литургия /гр./ означава обществено дело, служба. С течение на времето тя получава значение на обществено богослужение, по специално на тайнство Св. евхаристия, Св. причастие. Св. литургия се състои от три главни части: "проскомидия - приношение", "литургия на оглашените" - нарича се така, защото на нея са могли да присъстват и оглашените, т.е. готвещите се за Св. кръщение и "литургия на верните" - нарича се така, защото през време на тази част става освещаването на Св. дарове и защото на нея могат да присъстват само верните, т.е. приелите Светото кръщение.
          Проскомидията се извършва тихо, обикновено по време на утринното богослужение, при четенето на канона.
          От определено пшенично хлебче, наречено просфора, свещеникът изважда средната част, наречена агнец, влива се в Св. чаша вино и вода в памет на Св. Богородица и на девет чина Божии угодници: ангели, пророци, апостоли, светители, мъченици, преподобни /монаси/ и др., за духовната и светската власт, за живи и покойни християни.
Света Литургия, Проскомидия и други           Литургия на оглашените започва с възгласа: "Благословено е царството на Отца и Сина и Св. дух, сега и винаги и во веки веков!". С този тържествен възглас се възвестява царството Божие. Началото на Светата литургия, като че ли e видимо откриване дверите на това царство. Следват ектения произнесена от дякона или от свещеника и антифони, т. е. текстове от Светото Писание, които се пеят от певците. След това се прави малкият вход, който символизира явяването на Христа на открита проповед, четат се апостола и евангелието, ектений, херувимска песен и велик вход - който изобразява кръстния ход на Господа и погребението Му.
          Когато всичко бъде готово за причастяване на вярващите, завесата се открива и дяконът приканя:"Със страх Божий, с вяра и любов, пристъпете!". Онези от християните, които са се приготвили за Св. причастие чрез надлежен пост и изповед, пристъпват с благоговеене, вяра и любов към светите тайни. В древност и миряните т.е. християните са се причастявали, както свещенослужителите - под двата вида, а именно приемали са в ръка частица от Христовото тяло и са отпивали от Христовата кръв, но в VI век поради някои причини от практическо естество, е била изменена. Днес християните пристъпват към Светото причастие с благоговейно скръстени ръце на гърдите. За удобство в повечето наши църкви е въведена практиката, причастяването на християните да става накрая след отпуста на Св. литургия. След причастяването свещеникът благославя богомолците като ги осенява със Св. дарове, чете задамвонната молитва и дава отпуст.
          Свещеникът извършва Великия вход по следния начин: излиза през северните врати, идва до средата на храма и отнася даровете в Светия олтар, като ги оставя на Св. престол. По време на входа свещенослужителят гласно моли Бога да помене в царството Си народа, светската и духовната власт, живи и покойни, ктиторите и всички православни християни. При подканата на дякона: "Да се възлюбим един друг........", в древно време всички християни се целували с целувката на мира. Днес този обичай се спазва само от свещенослужителите. Следва четенето от народа на Символа на вярата, а непосредствено след него е и Евхаристийния канон, когато именно става претворяването по чудесен начин на виното и хляба в истинско тяло и кръв Христови. В този най-свещен момент свещеникът се моли трикратно, като призовава Светия дух да слезе над прилежащите дарове за да ги притвори в истинско тяло и кръст Христови. След претворяването на Св. дарове, певците изпяват песнопение в чест на Св. Богородица т. е. "Достойно е наистина да те облажаваме Богородице....", а след това изпяват Господнята молитва "Отче наш...." и когато запеят причастният, свещениците и дяконите се причастяват при затворена завеса.
Света Литургия, Проскомидия и други           Преждеосвещената Св. литургия се нарича така, защото тя се извършва с предварително осветен Агнец на по-раншна Златоустова или Василева Св. литургия. Тя се извършва в сряда и петък през Св. четиридесетница, в четвъртък на четвъртата седмица, на великия понеделник, вторник, сряда, както и в някои по-големи празници, ако те се случат през Св. четиридесетница, освен събота и неделя, великия четвъртък, петък и събота. Агнецът на Преждеосвещената литургия се освещава в същото време, когато се освещава и редовният агнец на по-рано извършена Златоустова и Василева литургия. Преди причащението на свещеника, определеният за преждеосвещена литургия Агнец се напоява достатъчно с пречиста Христова кръв и се запазва в нарочна дарохранителница до деня на литургията.
          След всичко казано до тук ние заключваме, че Св. литургия, съдържа всичко онова, от което се нуждае нашата душевност, а именно - мистика, религиозност и символика. Затова нека редовно да посещаваме Св. литургия и лично да участваме с песнопения, за да можем всички да черпим благодат от този непресъхващ духовен извор.

Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved