Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
ЗАСТАВАМЕ И СЕ МОЛИМ ПРЕД ИКОНИТЕ В ХРАМА ПО ОПРЕДЕЛЕН РЕД
Заставаме и се молим пред иконите в Храма по определен ред
          Иконите в православния храм присъстват на няколко места. Говорим за изображенията на Господ Иисус Христос, на Божията майка, на светци, представени в картини, а не за стенописите, с които православната традиция изисква да е изографисан интериорът на Божия дом.
          Когато влезем, веднага виждаме вдясно, поставена на аналой, иконата, която изобразява храмовия светия или събитието, на което е посветен храмът. Това може да бъде Господски или Богородичен празник. Аналоят представлява висока поставка с неголям наклонен плот, върху който е сложена иконата. В храма може да се видят и други по-особени, специфични поставки, които се наричат проскинитарии. Те представляват големи, резбовани табла, на които са изобразени по-почитани светии в даден район или някой канонизиран мъченик, който на това място е извършил чудо. В долната част на тези големи табла има, подобно на аналоя, но доста по-широка поставка, върху която може да видим изображението на същия светия или събитие, но в умален вариант. Те са поставени за целуване. Може да са изложени, както в катедралния храм във Варна, и мощи на някои светци. Тези проскинетарии обикновено са разположени от двете страни на централната ос изток - запад на самия храм. Те са използван атрибут в базиликалния тип храм и са поставени близо до колонадите, разделящи централната част на няколко кораба.
          Друг интересен акцент в православния храм е епископският трон. Поставянето му е традиция от IV-V век, но тогава мястото му е било зад светия олтар. След появата на иконостаса, дори още от времето на Свети Йоан Златоуст и малко по-късно в светия храм "Света София" в Константинопол, е бил изграден подобен трон. Обикновено се поставя в предната част на кораба - централната, в южната посока. Символ е на епископската власт, която се дава не от някой друг, а от Самия Владика и Господ Иисус Христос. Неслучайно на епископския трон е поставена иконата, изобразяваща Христос, облечен като архиерей. На това място епископът, митрополитът обикновено стои по време на утренята, на вечернята и при други по-специални, значими случаи. Оттам дава благословия на присъстващите вярващи.
          Стенописите са свързани със събития от живота на патронния светия. В храма винаги присъстват основните за християнската доктрина събития. Това са Рождество Христово, Христос като Младенец, в спор с книжниците и фарисеите, сцени от Богоявление и други събития.
Заставаме и се молим пред иконите в Храма по определен ред           Когато влезем в храма, може да видим изобразени трите лица на Светата Троица. Те може да са изрисувани и в най-горната част. Най-напред е символът на Христос - хризма. Това е кръгът, в който са вписани буквите "Х" и "Р", следван в централната част от третото лице на Светата Троица - гълъба, символ на Светия Дух. Най-накрая е триъгълникът, на който виждаме буквите "С", "ы" и "Й". Това е името на нашия Бог на славянски - Този, който е, или Вечно Съществуващия.
          При влизане в храма минаваме най-напред през аналоя, посветен на храмовия светия, като се покланяме и целуваме иконата. После заставаме пред епископския трон, символ на духовната власт, и също се прекръстваме и покланяме. Преминаваме пред иконите на Иисус Христос и на Божията майка, които намираме пред иконостаса. Когато излизаме от дома Господен, следваме посочения ред обратно.

Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved