Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
ОБРАЗИТЕ ВЪРХУ ИКОНОСТАСА СЕ ПОДРЕЖДАТ ПО СТРИКТНИ ПРАВИЛА
Образите върху иконостаса се подреждат по стриктни правила
          Възникването и оформянето на иконостаса в православния храм е сложен и дълъг процес. Миналата седмица разказахме за историята на това произведение на изкуството, за символиката, вложена в композицията му. Днес нека разгледаме образите, които виждаме, когато застанем с лице към олтара.
          Прието е върху иконостаса да има 6 реда икони, разположени отдолу нагоре. Този брой не е задължителен, а се определя от големината на иконостаса и на храма.
          Първият ред е най-ниският. Там са таблите, върху които наблюдаваме различни сцени от Стария завет или от живота на храмовия светия. Може да се представят сцени и от празника на храма. Този ред не е задължителен при оформлението на иконостаса.
          Вторият ред се нарича царски, както се наричат и централните врати към олтара. Върху него се поставят най-големите изображения. Те могат да се изографисат или поставят и на стените или колоните на храма. С появата точно на тези икони започва да се развива иконописта като един от централните елементи от вътрешното оформление на Божия дом.
          Какъв е редът на поставените икони?
          Когато гледаме към олтара отдясно на царските двери, виждаме иконата на Иисус Христос. От другата страна е Божията майка с Младенеца. Има точно определено изискване за начина на изобразяването й. Дева Мария трябва да е обърната към светия олтар. Другите иконографични типове на Божията майка са допустими, но за други части на храма. До Спасителя е образът на Свети Йоан Кръстител. До Богородица с Младенеца от лявата страна е храмовата икона - образ на светеца, покровител или на празничния ден. От тази икона всеки може да разбере на кого е посветено светото място.
          За останалите икони няма задължителни изисквания. Задължително обаче на северната и южната врата се поставят изображенията на архангелите Гавриил и Михаил, на южната е и образът на първия мъченик за вярата Свети архимандрит Стефан.
          Третият ред икони се нарича празничен. Върху него са изобразени дванайсетте най-значими събития от живота на Богородица и Иисус Христос. Иконописният разказ започва с Благовещение. Върху царските двери обикновено стои изображение на иконата на Тайната вечеря.
          Четвъртият ред е апостолският. Там са изобразени дванайсетте апостоли. В средата е иконата деисис - моление. На нея е показан Иисус Христос в средата, вдясно и вляво са иконите на Света Богородица и Свети Йоан Кръстител, които молитвено се застъпват пред Господ Иисус Христос за всички вярващи.
Образите върху иконостаса се подреждат по стриктни правила           Петият ред е пророчески. Този ред икони върху иконостаса възниква в Русия през XVI век. Там са представени старозаветните пророци. Между тях е поставена и икона на Богородица с Младенеца, която се нарича Света Богородица знамение.
          Шестият ред се появява най-късно, както и първият. Те възникват през XVII век. С тях се завършва съвременният вид на преградата пред олтара. Върху последния, най-висок ред са поставени изображения на праотците, от лявата страна - на различни светии.
          Иконостасът завършва най-горе с кръст, който обикновено е богато гравиран.

Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved