Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
ЦАРСТВЕНОТО СВЕЩЕНСТВО МОЖЕ ДА СЛЕДВА ПЪТЯ НА АПОСТОЛИТЕ
Царственото свещенство може да следва пътя на Апостолите           След като Христос е дошъл на Земята за Своята земна мисия да благовести настъпването на Божието царство, Той е призвал измежду народа за Свои ученици и последователи хора от различни социални прослойки, с различни професии. Малцина от тях познавали в дълбочина учението Му или имали някаква по - сериозна богословска подготовка. Но въпреки това измежду тези представители на тогавашното общество, Христос избрал за свои ученици именно тези, които по - късно нарекъл апостоли, т.е. пратеници, в превод от гръцки. Чрез тях Неговото слово е стигнало до сърцата на всички живеещи по целия тогавашен свят.
          Светите апостоли на свой ред след възнесението на Иисус Христос и след Петдесятница поставяли епископи - надзорници на Църквата, както и свещеници, които продължавали делата им. И други благочестиви люде заработили за укрепяване на вярата, подпомагали бедните, както правели първозваните. Но на първо място апостолите благовестявали, разпространявали евангелието, проповядвали и подкрепяли хората.
          Тази йерархия, тази структура на Църквата, установена от Христос, се запазва и до днес в нашата Православна църква.
          Свети апостол Павел в едно от своите послания ясно ни показва, че освен благодатното свещенство, това са свещенослужителите в Църквата, има и т.нар. царствено свещенство.
          Какво представлява то?
          Ако светите апостоли бяха призвани измежду всички прослойки и всякакъв вид професии на тогавашното еврейско общество, то всеки от нас също е призван. Ние сме царственото свещенство. Нека си направим изводи. В професията, която има даден човек, с призванието, което носи, дарено му от Господ, може, а и е редно също да развие, да покаже, да приложи дарбите и талантите, които притежава, да ги превърне в служение. Думата служение има дълбок смисъл, който днес не се разбира. Човек трябва да се изявява най-много в служене на ближните си, на страдащите, на болните, на нуждаещите се членове на съвременното общество.
          Или всеки обикновен човек, мирянин, трябва да служи от душа, от сърце, както това се изисква от духовниците. Всеки Божи ден трябва да се чувстваме подобни на апостолите, които Христос е изпратил по цялата земя.
          На 29 юни честваме паметта на двама от светите апостоли, които наричаме първовърховни, защото са станали символична основа на нашата Църква като проводници на Христовото благовестие. Това са светите апостоли Петър и Павел. Според трудовете, които те са положили за разпространението на вярата, са заслужили да бъдат обявени за едни от най-заслужилите.
Царственото свещенство може да следва пътя на Апостолите           Отбелязавайки тяхната светла памет, нека им подражаваме в начина, по който те са отдавали разума си, сърцето си, душата си и са посвещавали силата на вярата си на ближните. Възможно ли е това днес, ще запитате. Защо не? Нима хората са различни? Нима вярата, любовта не съществуват? Нима сърцата ни са изпепелени от материалното?
          Човек винаги има възможност да се обърне към себе си, да послуша сърцето си, да открие красотата наоколо. И после да започне да се отнася към другите по начина, показан от Христос и от светите апостоли.
          Има време до празника на светите апостоли, всеки може да се запознае с жизнения им път, описан в книгата за житията на светиите. В живота си човек винаги търси добрия пример. В православната литература има стотици личности, които заслужават да познаваме постигнатото от тях във вярата и в живота.

Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved