Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
ЧУДОТО НА ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ
Чудото на Христовото възкресение                     Приятелите и противниците на християнството признават, че възкресението на Христос е крайъгълен камък на вярата. “Ако Христос не е бил възкресен, то празна е и нашата вяра” - казва ап. Павел. Оттук се явяват най-големите парадокси в религиозните основания на човечеството: пълният гроб прави проповедта и вярата празни; празният гроб обаче ги изпълва със съдържанието на божествената мъдрост и сила. Както е известно, тялото на Сидхарта Гаутама, основателят на будизма, е било изгорено след смъртта му; тялото на Мохамед било погребано в Мека; а Конфуций, великият вдъхновител на “Тао-те Кинг”, останал заровен в родното си село.
          Такова ли е положението с тялото на разпнатия Христос? И до днес звучат с незаглъхваща сила думите на ангела: ”Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук; но възкръсна!” С вярата в божественото възкръсение ние можем смело да отговорим когато ни запитат, откъде сме дошли, защо сме тук и накъде отиваме.
          Нека да разгледаме четири неоспорими, общовалидни истини, които доказват и днес божествената сила на това чудо.
          1. Фактът на Християнската църква.
          2. Фактът на Християнския ден.
          3. Фактът на Християнската книга – Новия Завет.
          4. Феноменът на преобразяването на живота на христовите ученици.
          Исторически факти:
          1. Имитацията на възкресението
          2. Властите откраднали тялото
          3. Теорията за съживяването (припадането).
          И така, нещо се случи. Нещо стана преди 2000 години, и то преобърна хода на историята отпреди Христа. Това ”нещо” беше толкова драматично, че то изцяло промени живота на 11 души така, че 10 от тях умират като мъченици. Това нещо беше един празен гроб! Един гроб, който беше на 15 минути път пеша от центъра на Ерусалим.
          Римляните и евреите са се престарали, вземайки толкова предпазни мерки, за да бъдат сигурни, че Иисус е мъртъв и ще остане в гроба. Тези мерки за сигурност – процесът, разпъването на кръста, ритуалът на погребението, поставянето в гробница, печатът и стражата на гроба на Христос. Сега да разгледаме тези мерки за сигурност.
          1. Счупеният римски печат – символ на силата и властта на Римската империя. Последиците от счупването са били сурово наказвани със смърт.
          3. Огромният камък, който е тежал 1.5 т. е отместен
Чудото на Христовото възкресение           2. Празния гроб. Учениците му не отиват в Рим или Атина да проповядват Христовото възкресение, а в Ерусалим, където, ако Иисус не е възкръснал, хората не биха приели проповедта на учениците му.
          4. Римската стража напуска поста си, нещо невъзможно, като знаем, че военната дисциплина на римляните е желязна.
          5. Погребалните одежди. Знаем, че първо жените – мироноски са отишли в неделя сутринта до гроба, но след като видели камъка отместен, те се върнали тичешком и разказали всичко на учениците. Петър и Йоан веднага се затичали към гроба, Йоан се навел, погледнал вътре и видял погребалните одежди, запазили формата на тялото, леко вдлъбнати и празни - като празен пашкул на какавида.
          Съществуват шест косвени доказателства, които са необясними по друг начин освен чрез възкресението.
          1. Църквата. Ранният успех на християнската църква е исторически феномен, който трябва да се обясни. Тя израства веднага след възнесението на Христос и то в самия град Ерусалим, където Иисус е бил разпнат и погребан. В резултат на първата проповед на 10-я ден след възнесението, на Петдесятница 3000 души са повярвали в Христа. Не след дълго време се прибавили още 5000 души.
          2. Поклонението в неделя. Решението да се промени денят за поклонение от събота в неделя е може би едно от най-важните решения, взимано някога от група хора. Ранните християни са били евреи, фанатици в пазенето на съботата. Те се страхували да я нарушат, понеже вярвали, че ще си навлекат Божия гняв. А и неспазването й се наказвало със смърт. И все пак те променят деня си на поклонение от събота в неделя в чест на възкресението на Иисус Христос. Не знаем друго историческо събитие, което да се празнува 52 пъти в годината.
Чудото на Христовото възкресение           3. Кръщението, което се практикува от ранната църква. То е публично свидетелство на новоповярвалите в Христос.
          4. Обръщането на Павел и неговото служение, апостолът на езичниците е едно от най-драматичните преображения в целия Нов Завет.
          5. Възкресението променя живота на вярващия.
          Един мюсюлмански студент в Уругвай, в разговор с един християнин по време на дискусия върху възкресението на Христос, казва в шеговит тон: ”Бедни християни, вие дори не знаете къде отивате. Ние отиваме при гроба на своя пророк и намираме тялото му. А вие отивате при гроба на вашия и той е...” Забелязвайки озадачаване му, християнинът му казва: ”Давай по-нататък! Кажи го! Той е празен!" За първи път този студент осмисляше факта на празния гроб.

Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved