ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г

Неделя на всички светии
Неделя на всички светии. Всеки от нас е призван към святост
    В Неделята след Петдесетница Църквата почита всички светци, за да покаже, че плодът на Светия Дух, целта на духовния живот и причината за съществуването на човеците е светостта. Когато ние чуваме думата „святост”, тя ни се струва нещо далечно, ужасява ни малко и си представяме някакви свръхчовеци, дори обвити с някаква митичност.
    Църквата обаче разглежда нещата малко по-различно. Първо, тя смята, че всеки от нас е призван към святост. Това е причината за нашето съществуване. Второ, свят не е свръхчовекът, а дълбоко човечният човек. Тоест този, който е взел на сериозно своя живот, този, който е уважил своето сърце без да се самоуспокоява. Безпокойният човек, който не се удовлетворява лесно, който иска да утеши сърцето си, вземайки въпроса на сериозно, това е началото на светостта и този е свят човек.
    След като сме израз на Божията любов и след като сме Божии творения, ние не можем да намерим покой без Бога. Бог е вложил в нас неограничен копнеж за Неограничения и следователно нашият покой е в Него. Когато се чувстваме удобно в малките неща, това е отрицание на живота. Светецът е този, който иска всичко. Той е този, който иска пълнотата на живота. Той е този, който иска да упокои своето сърце.
    Следователно, свeтостта е придобиването на Светия Дух. Ние нямаме святост от само себе си. Свeтостта не е подобрение на нашия характер или поведение. Свeтостта не означава безгреховност. Свeтостта означава да придобием Светия Дух. Тоест да създадем жива, реална връзка с Бога; да потърсим Бога; да не се успокояваме, ако не Го намерим.
    Цялата беседа ...
Първата Божия заповед и греховете против нея
Втората Божия заповед
Третата Божия заповед
Четвъртата Божия заповед
Петата Божия заповед
Шестата Божия заповед и греховете против нея
Седмата Божия заповед
Осмата Божия заповед
Деветата Божия заповед и греховете против нея
Десетата Божия заповед и греховете свързани с нея

Първи член на Символа на Вярата
Втори член на Символа на Вярата
Трети член на Символа на Вярата
Четвърти член на Символа на Вярата
Пети член на Символа на Вярата
Шести член на Символа на Вярата
Седми член на Символа на Вярата
Осми член на Символа на Вярата
Девети член на Символа на Вярата
Десети член на Символа на Вярата

Православен кръгозор
Православен кръгозор - II
За покаянието
За чревоугодието и въздържанието
За Свето Причастие

Христос Воскресе
Неделя Сиропустна - за прошката
Щастието
Дълбокото осъзнаване и разбиране на вярата предпазва
Осъждането е порок, който мъчи и води до грехове
Вятърът на Пасха
Слово за Тодоровден
Слово на Лазарова събота
Да се покаем пред Бога и да бъдем Негови
Какво не трябва да правим след Великден: пет грешки
Трета Неделя след Пасха - на Мироносиците
Неделя на всички светии

Първото Блаженство и греховете свързани с него
Третото Блаженство
Четвъртото Блаженство
Четвъртото Блаженство - II
Пето Блаженство
Шестото Блаженство и греховете свързани с него
Шестото Блаженство - II
Осмото Блаженство
Девето Блаженство

Православния храм
Устройство на Православния храм
Как да стоим и се държим в църква
За Църковните празници
Богослужения
Света Литургия, Проскомидия и други
Молитвата
Икони и иконопочитание
Иконографията започва развитието си от възникването на християнството
Заставаме и се молим пред иконите в Храма по определен ред
Образите върху иконостаса се подреждат по стриктни правила

Ислям и Християнство
Разликата между Православието и Католицизма
Разликата между Православието и Протестанизъм
Разликата между Православието и Дъновизъм
Сектите и тяхното пагубно въздействие
Бележки за пострадали християни в Шуменско

Кръщение
Светото тайнство Причастие
Елеосвещение
Погребения, панахиди, душата след смърта
Задушница
Свещенство
Царственото свещенство може да следва пътя на Апостолите
Среща с истината
Чудото на Христовото възкресение
Неделя на самарянката

Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved