ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
Викарий-епископ Андрей (Стоян Николов Петков)
Викарий-епископ Андрей (Стоян Николов Петков) (31 12 1886-1972 г.)
          Роден на 31 XII 1886 г. в с. Врачеш, Ботевградско, но детските и юношеските му години преминават в Търговище, където се преселват родителите му. Учи в Софийската духовна семинария 1904-1909 г., след което продължава образованието си в историко-филологическия факултет на Софийския университет. През 1911 г. заминава за Русия, където с конкурс спечелва стипендия за Московската духовна академия, в Санкт Петербург учи в духовна семинария. През 1914-1915 г. участва в руската армия като доброволец-секретар в І отряд на Държавната дума. Награден с Георгиевски медал за храброст, ІV-та степен и Станиславски медал за усърдие. През 1916 г. се завърнал в Московската духовна академия и получил научна степен кандидат на богословието.
          От септември 1916 г. до юни 1918 г. е преподавател в Знаменските курсове и учител в школата на Розенкранцовата фабрика в Петербург. Става един от най-приближените до императорското семейство. Участвал е в Кръстовъздвиженското братство в Черниговска губерния, Глуховски уезд, местечко Янполь. Основател на братството е Николай Николаевич Неплюев, споменава се и името на проф. Тареев от Московската духовна академия. Опитът от братството му помага да организира в България младежки православни дружества и православно-християнски братства.
          От 1919 г. до началото на 1921 г. работи във Вероизповедния отдел на министерството на външните работи. От 1921 до 1926 г. учителствува в Софийската духовна семинария. През това време младежът основава Православни библейски курсове, които провежда преди всичко в храм "Св. Николай Чудотворец" до Софийска митрополия и в отделни райони из страната и допринася за разпостраняването на православната вяра.
          Подпомага развитието на дейността на основаните преди това православни християнски дружества, поради което през януари 1927 г. е назначен за главен ръководител на тези братства, което прави до септември 1934 г. В същото време създава православно християнско движение на младежта за приобщаване на младото поколение към православната вяра и традиция. Създават се ученически и детски църковно християнски дружества. На конгреса от 28-30 VIII 1924 г. в Софийската духовна семинария е учреден Съюз на ученическите православни дружества. За главен ръководител на съюза е избран Стоян Петков. През 1927 г. Съюзът наброява до 4000 члена в 40 различни клона. Министерството на народното просвещение съдейства за организирване на дружества в училищата, като се обръща с писмо №1250/15 01 1927 г. до директорите на пълните и непълни средни училища и до окръжните училищни инспектори. От 1925 до 1929 г. е Началник на културно-просветния отдел на Св. Синод.
          На 14 XII 1928 г. е постриган за монах в Черепишкия манастир "Успение Богородично" от Старозагорския митрополит Павел, който го ръкополага на следващия ден за иеродиакон, а на 16 - ти за иеромонах. На 30 декември с. г. в Синодалния параклис "Св. Равноап. Цар Борис" го възвежда в архимандритско достойнство. За Велички епископ е ръкоположен на 20 IV 1929 г. в катедралния храм - паметник "Св. Успение Богородично", гр. Варна и става викарий на мастития Варненски и Преславски митрополит Симеон до кончината му - 1938 г.
          След тази година служението му преминава в Америка, където организирва съществуващите енории и създаване на българска епархия. На 4 VI 1963 г. Св. Синод на Българската православна църква го утвърждава за митрополит на Северна и Южна Америка и Австралия. През 1969 г., когато епархията е разделена от Св. Синод, той е избран за Нюйоркски митрополит.
          Почива през 1972 г., когато е погребан в притвора на храма-паметник "Св. Иван Рилски Чудотворец", гр. Търговище, където израсъл и дарил на храма средства за уникалния иконостас, свещенически одежди и др.
          Трудове: Пастирско служение чрез словото; Християнският пастир - проповедник; Светлината на света (идеалната християнска община); Где е родилият се Христос?; Бягай в Египет; Православни молитви; Православни песни (нотна сбирка)
Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2018 "Православни ценности" All rights reserved