Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
СЕДМИ ЧЛЕН ОТ СИМВОЛА НА ВЯРАТА
Седми член на Символа на Вярата
И пак ще дойде със слава да съди живите и мъртвите,
и Царството Му не ще има край

          Св. Писание ни говори за две идвания на Иисуса Христа на земята. Първото е било при раждането Му от Св. Дева Мария. Второто ще бъде след свършека на света.
          Първото е било в унизеност. Второто ще бъде в слава. Първият път Иисус Христос е дошъл като Изкупител и Избавител на човешкия род от греха и дявола, а втория път Той ще дойде като съдия на света. Кога ще настъпи второто пришествие? Мнозина са искали да знаят това. Дори и апостолите са питали за това Спасителя. Той им казал: "За оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, а само Моят Отец" (Мат. 24:36). Бог премъдро е скрил от нас този ден, за да се стремим да живеем праведно и да бъдем винаги будни. "Затова бъдете и вие готови, съветвал всички Спасителят, понеже в който час не мислите, ще дойде Син Човечески" (Мат. 24:44).
          Но Христос е разкрил някои признаци, по които може да се познае за приближаването на второто пришествие и за края на света. Един от признаците е проповядването на евангелието по цялата земя. "И ще бъде проповядвано това Евангелие на Царството по цялата вселена, за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят" (Мат. 24:14). Други признаци: ще оскъдее вярата, ще изстине любовта, ще се умножат беззаконията, пороците и взаимната омраза ще станат обикновено явление. Вследствие на всичко това ще последват разни Божии наказания за вразумление на самозабравилото се човечество. Разни бедствия ще се явят: глад, мор, войни, епидемии и земетресения. "Ще възстане народ против народ и царство против царство" (Мат. 24:7). "Тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била открай свят досега и няма да бъде" (Мат. 24:21). "И ще има знамения по слънцето, морето и звездите, а на земята униние сред народите и недоумение. Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което има да връхлети върху вселената, понеже силите небесни ще се разклатят" (Лук. 21:26).
Седми член на Символа на Вярата           Последен признак на славното Христово пришествие ще бъде появяването на антихриста. Той ще бъде човек, всецяло отдаден на греха, противник на Бога и на Неговия свят закон. За да съблазни човечеството, той ще има способноста да върши чудеса. Най-накрая обаче, ще се появи Царят на царете, Владетелят на небето и земята, Иисус Христос, съпроводен от безчислено множество ангели ще погуби антихриста и ще седне на престола, за да съди живи и мъртви. Ще се разкрие земния живот на всеки един от нас като на филм. Ще отговаряме дори за всяка празна дума (Мат. 12:36), за всеки нечист поглед (Мат. 5:28) и за всяка лоша мисъл, ако не сме се покаяли за тях. На страшния съд ще бъдат наказани с вечни мъки всички неразкаяли се грешници и възнаградени с вечно блаженство всички, които са се разкаяли за греховете си.

Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved