Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
СЕДМА БОЖИЯ ЗАПОВЕД

Седма Божия заповед "Не прелюбодействай"
(Изх.20:14)


          Бог е създал мъжът и жената с цел по Негово благоволение да продължат да дават живот на нови човешки поколения на земята. Това обаче, съгласно духа на Словото Божие, не трябва да става безразборно, а в законните рамки на брака, който е възведен от Христа Спасителя в светиня и който в Църквата е поставен между седемте свети тайнства.
          Спасителят гледа на брака като на съюз в име Божие между мъжа и жената до гроб. От това съдим по думите му към Фарисеите: "Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът" (Бит. 2:24; Еф. 5:31)
          Свети апостол Павел учи, че велика е тайната на брака, като я уподобява на тайнствения съюз между Христа и Църквата. Мъжът и жената образуват едно тяло. Чрез Светото Тайнство брак "мъжът да отдава на жена си дължимата любов; също и жената - на мъжа. Жената не е господарка на тялото си, а мъжът; също и мъжът не е господар на тялото си, а жената" (1 Кор. 7:3-4). "Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си: който обича жена си, себе си обича" (Еф. 5:28).
          За да крепи тази свещена връзка между мъжа и жената и за да я направи по възможност тъй яка, че да не може нищо да я разруши, оше в Стария Завет Бог е дал специална заповед, Която гласи: "Не прелюбодействай!" Което означава: не се провинявай срещу светоста на брачния съюз! Не го руши, защото бракът е Божие дело! Не си позволявай незаконни извънбрачни връзки!
          В Стария Завет прелюбодейците били наказвани най-строго - били избивани с камъни (Второз. 22:22-24). Ако в Новия Завет тази строга мярка не се прилага, понеже е твърде жестока, мислите ли, че Бог, Върховния Пазител на Своите вечни закони няма да потърси сметка за това, как са се отнасяли човеците към Неговите наредби! Бог е праведен и ще въздаде всекиму заслуженото. В книгите на Новия Завет е казано: "Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло - чисто; а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог" (Евр. 13:4)
          Между шестата и седмата Божия заповед има дълбока връзка. Бог, Творецът на живота е и негов закрилник. В предната, шеста заповед, Той казва: "Не убивай!", а в седмата: "Не прелюбодействай!". Чрез шестата заповед Той предпазва от унищожение създадения живот, а чрез седмата Той пази от осквернение изворите на земния живот, всяка личност, а от там - семейните огнища!
          На някой Божието законодателство може да му се стори много отегчително и ограничително. Може да поиска повече свобода за човека, но свободата на грешника значи гибел, ограниченията - спасение!
Седма Божия заповед           Ограниченията за душата на човека са това, каквото са железните обръчи за бъчвата - те пазят от разглобяване. Какво би станало с човечеството, ако то съвсем не познаваше десетте Божи заповеди? То и сега е отишло много дълбоко в греха и е близо до погибел, а без тях, може би отдавна щеше да е погинало. Бог е поставил Своите десет заповеди като железни обръчи около всеки човек, за да не загуби човешкото си и божествено достойнство и да не се излее от сърцето му скъпоценното миро на небесната благодат. Махнете железните обръчи от едно буре и съдържащото се в него скъпо вино ще изтече в калта. Махнете от живота на човека седмата Божия заповед, и неговата богодарувана духовна красота ще се излее в калта на прелюбодеянията и беззаконията!
          От какво ни предпазва 7-та Божия заповед?
          Разбира се, не само от прелюбодейство, а и от всички ония грехове, които бидейки свързани с плътските заложби у човека, не отговарят на Божиите намерения и цели. Бог е създал плътските заложби у мъжа и жената не за грях, а за да се осигури продължението на човешкия род, чрез законното им използване в брака. Всеки, който по един или друг начин изопачава тези свои плътски заложби, превръщайки ги от благословени оръдия на Божия промисъл в средства за нечисти забавления, греши пред Бога.
          Сега ще разгледаме най-важните грехове, свързани със седмата Божия заповед: блудство и прелюбодейство.
          Много грехове вършат човеците. Но блудният грях като че ли е най-разпространеният между тях. Ако можехме да надникнем в ада и ако имахме възможност да разпитаме неговите нещастни обитатели за какво са осъдени, бихме се убедили, че най-голямо число ще бъдат блудниците и прелюбодейците. Това зло е толкова старо, колкото старо е човечеството. Още в началните глави на Библията се разказва, че плътските грехове отрано и твърде много започнали да се разпространяват между човеците.
          Забележително е обстоятелството, че заради плътските грехове, Бог намалил продължителноста на човешкия живот на 120 години (Бит. 6:3). По-забележително е това, че първият най-страшен катаклизъм след изгонване на човеците от рая - потопът, дошъл като последица от блудните грехове. В Словото Божие четем: "И видя Господ Бог, че развратът между човеците на земята е голям...и разкая се Господ, защото беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето Си. И рече Господ: ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих; от човек до скот, гадове и птици небесни ще изтребя, защото се разкаях, задето ги създадох" (Бит. 6:5-7)
          Нима до този момент е нямало грехове или са били по-малки? За никой друг случай на грешене, описан в Библията, не е употребен този израз: "разкая се Господ", освен за блудния грях. Това не е случайно. Бог иска да ни покаже колко грозен е в Неговите очи този грях.

Седма Божия заповед
ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЛУДНИЯ ГРЯХ ЗА ДУШАТА
          1. Всеки грях отчуждава от Бога, защото нарушава Неговите заповеди. Когато Адам и Ева съгрешиха, започнаха да се крият от Бога. Грехът не може да понася Божията близост. Ако е така с всичките останали грехове, то за блудния грях можем да кажем, че той не само отчуждава от Бога, но върши нещо още по-страшно - убива постепенно вярата в Него.
          2. Другата последица от блудния грях за душата е, че блудникът загубва много от духовните си качества и добродетели, които преди това са му били може би присъщи.

СРЕДСТВА ЗА БОРБА С БЛУДНАТА СТРАСТ
          Ако си вярващ, ти ще имаш страх Божий. Съвестта ти също ще ти дойде на помощ. Молитвата към Бога ще те укрепи. Постът ще те усмири. Всемогъщата Божия благодат ще те осени. И ти, слабият и немощният, ще почувстваш в себе си прилив на сили, за да победиш изкусителния грях. Както целомъдреният Йосиф се противопоставяше и казваше: "Как ще направя това голямо зло и ще съгреша пред Бога?" (Бит. 39:9) И не съгреши. Вярата му в Бога го спаси.
          С какво трябва да се съобразяват вярващите, за да се предпазват от блудни мисли и беззакония?
          1. Мисли, християнино, че си храм на светия Дух. Както храмът Божий трябва да се поддържа чист, тъй и ти трябва да се пазиш неосквернен!
          2. Въздържай се в храната и питието! Особенно се пази да не се опиваш с вино, от което произлиза разпътство! (Еф. 5:18) Пази постите!
          3. Отдалечавай се от лоши дружби и нечисти разговори, защото "лоши беседи развалят добрите нрави" (1 Кор. 15:33). Избягвай четенето на съблазнителни книги и разглеждането на съблазнителни картини, които разпалват въображението и впръскват в него отровата на съблазънта!
          4. Занимавай се с полезен труд, за да бъде мисълта ти заета другаде, та да не мислиш за грях!
          5. Старай се да живееш духовен, а не плътски живот! Храни и душата си, а не само плътта си!
          6. Обуздай сетивата си - особенно очите, защото чрез сетивата, като през прозорец влиза смърта в сърцето! (Иер. 9:21)
          7. Много се моли! Това е първото и последното средство за побеждаване на блудната страст.
          Много помага в борбата с блудната страст моленето с псалмите, където под врагове на човека светите отци разбират блудните бесове. Четейки 6, 12, 31, 50, 68, 69 и други псалми ще видиш, как благодатно те ще успокоят твоя разтревожен от блудните бесове дух.
          По този начин с дадените ни от Бога средства можем да се борим и с помощта на Всевишния да победим.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БЛУДА И ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕТО
          Блуд вършат неженените хора, които се предават на плътски беззакония. В прелюбодеяние се провиняват семейните хора, когато не се задоволяват с това, което е позволено в брака, а търсят плътски удоволствия извън него.
          Ако блудния грях е отвратителна мерзост за ангелите, то прелюбодеянието е неокачествимо престъпление пред Бога.
          Каквито и оправдания да се търсят за нравствената разпуснатост, нищо и никой не може да я оправдае, както и Бог не я оправдава. Който върши прелюбодеяние, съгрешава извънредно тежко. Неговият грях е седморен, защото съгрешава и се провинява:
          1. Към себе си, като осквернява и погубва душата си;
          2. Към съпругата си, че й изневерява; а я лъже, че й е верен;
          3. Към децата си, че ги лишава от един добър, порядъчен баща;
          4. Към жената на ближния си, че я въвлича в смъртен грях;
          5. Към нейния мъж, че му отнема съпругата;
          6. Към техните деца, че разстройва прехраната, възпитанието и бъдещето им;
          7. Към обществото, в което със своя лош пример той внася съблазън и създава хаос.
Седма Божия заповед           Да не говорим пък за вината на прелюбодееца към Бога, вечния Законодател, чиято воля се погазва и чиито ред се нарушава! Бог строго ще съди прелюбодейците (Евр. 13:4). Прелюбодейният грях, не оправен (изповядан и опростен) на земята, се оправя в ада!
          В Словото Божие е казано, че "блудниците и прелюбодейците ще съди Бог" (Евр. 13:4). Какво ще си изберем ние - дали Божията милост или Божия съд? Не вярвам да има толкова безразсъдни между нас, които да предпочитат гнева пред милоста. Но тогава да помним, че за да избегнем гнева, трябва да изпълняваме Божиите заповеди. В тях се крие милост, голяма Божия милост за нас!
          АМИН

Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved