Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
ШЕСТИ ЧЛЕН ОТ СИМВОЛА НА ВЯРАТА
Шести член на Символа на Вярата
И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца

          В шестия член от Символа на вярата се говори за възнесението на Господ Иисус Христос на небесата. То станало на 40-ия ден след възкресението. По тази причина празникът Възнесение винаги се пада в четвъртък.
          Иисус Христос, след като изпълнил мисията си на Земята, отново се завърнал в небесата, откъдето е дошъл сред хората. За възнесението Му разказват няколко свидетели.
          Самият Иисус Христос казва на учениците си, още преди да отиде на кръстни страдания и смърт: "Излязох от Отца и дойдох на света; пак оставям света и отивам при Отца"(Иоан 16:28). После, когато Го хулели и заплювали в първосвещеническия двор, Той предрекъл: "Отсега Син Човечески ще седи отдясно на Божията сила"(Лука 22:69).
          Св. евангелист Марко свидетелства за фактически станалото вече възнесение: "А след разговора Си с тях (учениците) Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога" (Марко 16:19).
          Това велико събитие е описано много подробно и от Св. евангелист Лука. В Деяния апостолски се съдържат други забележителни подробности: "И като рече това, както Го те гледаха, Той се подигна и облак Го подзе изпред очите им. И докле гледаха към небето, когато се Той възнасяше, ето, застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха: мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Иисус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето"(1:9 - 11).
          От текста се разбира, че при това велико събитие се явили ангели Божии, както се явили и при рождество Христово. Така било и в пустинята след кръщението Господне, и в Гетсиманската градина преди страданията Му, и при Неговото славно възкресение. Присъствието на ангели при всички тези събития доказва, че Иисус Христос е Цар на небесата и земята.
          Възнесението на Христос е било предсказано и в Стария Завет от Св. пророк Давид: "Рече годпод Господу моему: седни от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти"(Пс. 109:1).
          Св. апостол Петър лично е видял възнесението на Господа. Св. апостол Павел е бил отнесен до третото небе и видял чудесата там, говори, че Отец е поставил Христа от дясната Си страна на небесата по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което се именуват не само в тоя век, но и в бъдещия, и покорил всичко под нозете Му (Еф. 1:20 - 22).
          Най-близките свидетели на Христовото възнесение са единадесетте апостоли.
          Какво е обяснението на това чудо за нас, обикновените човеци?
          Иисус Христос се е възнесъл с тялото Си на небето. С Божеството Си Той винаги е пребъдвал там. Следователно, Той е възнесъл на небесата нашето човешко естество. От това идва за нас поуката, че много внимателно и целомъдрено трябва да живеем, за да не оскверним телата си с грехове, защото и нашите ще възкръснат по свидетелството на Христос. Той се е възнесъл преди нас, за да ни приготви място (Иоан 14:2).
          Със слизането на Иисус Христос на земята е започнало Неговото състояние на унизеност. Възнесението е неговата прослава. Затова на Възнесение, Спасовден се пее:" Възнесъл си се в слава, Христе Боже наш."
          Какво означава, че Христос седи отдясно на Отца?
          Този израз е образен, трябва да се разбира духовна. Защото Господ е навсякъде, всичко изпълва, няма дясна или лява страна като хората. Иисус Христос има еднакво могъщество и слава с Бог Отец. Определянето, че седи отдясно, означава точно това, почетното място, което се дава на достойните.
          След възнасянето на Господ на небето общението между вярващите и Него не се прекратява. И сега можем да се срещнем с Господа, да говорим с Него и да Му служим.
Шести член на Символа на Вярата           Когато се молим, ние разговаряме с Господ.
          Когато помагаме на бедни, унизени, страдащи, ние срещаме господ и Му прислужваме.
          Когато се причастяваме с Тялото и Кръвта Господни, ние се съединяваме с нашия Господ.
          Чака ни още една среща с Господ. Това ще бъде след смъртта ни, когато при второто Христово пришествие, ще бъдем повикани да отговаряме на страшния Христов съд за делата си.

Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved