Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
ПЕТИ ЧЛЕН ОТ СИМВОЛА НА ВЯРАТА
Пети член на Символа на Вярата
И възкръсна в третия ден, според писанията

          Славното Христово възкресение от мъртвите е най-силното доказателство за това, че страданията Му и смъртта Му са наистина изкупителни за нас, човеците.
          Богочовекът възкръсна и с това положи основа и на нашето блажено възкресение и окончателно избавление от греха, проклятието и смъртта. "Христос възкръсна от мъртвите и за умрелите стана начатък"(1 Кор. 15:20). Тези думи означават, че и ние след смъртта си ще възкръснем, подобно на Иисус Христос, при второто Негово пришествие, за да се радваме с Него, ако сме се старали да Му угодим през земния си живот.
          В една църковна песен се казва: "Христе, Ти си бил в гроба с плътта Си, в ада с душата Си като Бог, в рая с разбойника и на престола с Отца и Духа. Ти изпълваш всичко, Неописуемий!"
          Какво е обяснението?
          Христос е слязъл в ада, за да избави от него всички души, които с вяра са очаквали Неговото идване и са се надявали на избавление чрез Него (1 Петр.3:19). Слизането Му в ада показва, че Спасителят е умрял в действителност. Тялото Му е било погребано в земята, а душата Му е слязла в ада. Когато Иисус Христос възкръснал, душата Му се върнала в тялото и то отново оживяло. Неговото възкръснало тяло, без да бъде дух, придобило слад възкресението свойствата на духа.
          И точно затова се случило необикновеното явление, когато вечерта на същия ден Христос възкръснал, апостолите се събрали в една иерусалимска къща. Заключили се, за да не влезе някой от евреите. Най-неочаквано сред тях застанал Христос. През затворени пространства могат да проникват само духовете. И след като Спасителят показал на учениците Си раните по нозете и ръцете Си и им казал: "Мир вам", станал изведнъж невидим.
          След възкресението Си Иисус Христос станал пълен господар на времената и пространствата. Той се явявал на Своите верни последователи, когато поискал и където поискал. Примерите за това са многобройни, предадени от евангелистите. Често Той пребивавал и сред учениците Си.
          След апостолските времена Иисус Христос невидимо е бил около много Свои верни последователи. Той се показвал на много свети мъченици, на свети отшелници, преподобни отци и чисти девици през цялата история на Църквата до ден днешен. Той е бил и е винаги около Своите верни, понеже Сам е обещал: "Ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света"(Мат.28:20).
          Възкресението на Христос е било предсказано още в Стария Завет. Затова в Символа на вярата се казва: "възкръснал в третия ден според писанията". Особено ясно се говори за това в 53 глава от книгата на Св пророк Исаия.
          Сам Спасителят неведнъж е свидетелствал пред народа и пред учениците Си, че ще Го убият, но че Той ще възкръсне(Лука 18:31-33).
Пети член на Символа на Вярата           След възкресението Си Иисус Христос пребъдвал още 40 дни на земята, като се явявал на Своите ученици, разкривайки им тайните на царството Божие(Деян. 1:3). Той беседвал с тях, укрепявал ги във вярата им и в убедеността им, че Той наистина е възкръснал. И когато започнали гоненията срещу апостолите, когато ги заставяли да не проповядват за възкръсналия Господ, те отговаряли: "Ние не можем да не говорим за това, което сме видели и чули" (Деян.4:20).
          Чудото на възкресението потвърдило не само божеството на Иисус Христос, но и светостта и силата на Неговото божествено учение.
          За християните няма по-велик празник от великия ден, когато се чества Христовото възкресение. Защото ако Рождество Христово е поставило начало на спасението ни чрез въплъщението на Божия Син, Възкресение Христово представлява славен завършек на спасителното Христово дело на земята. Чрез възкресението Си Христос е победил смъртта, премахнал е проклятието, обезсилил злото, посрамил дявола. Затова Възкресението се нарича "празник на празниците" и "тържество на тържествата". Още първите християни го наричали "цар на всички празници", "велик ден на Господа" и когато се срещали в знек на голяма радост, се поздравявали с думите: "Христос воскресе!" и си отговаряли взаимно: "Наистина воскресе!"
          Оттогава е останал и у нас обичаят от Пасха до Възнесение да се поздравяваме с този радостен победен поздрав.
          Тропарът, който се пее на Възкресение Христово, е: "Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта Си смъртта победи и на ония, които са в гробовете, живот подари!

Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved