Православни ценности - Варна
ГЛАВНА
НОВИНИ
ПРАВОСЛАВНИ БЕСЕДИ
ХРАМ "СВ ПРПМЧК ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"
ЗА КОНТАКТ
СТАР САЙТ ДО 2016 Г
ЧЕТВЪРТИ ЧЛЕН ОТ СИМВОЛА НА ВЯРАТА
Четвърти член на Символа на Вярата
Христос за нас бе разпнат при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.

          Иисус Христос извиквал възхищение с дивното Си учение и необикновенните Си дела (Мат.22:23). Целият народ тръгнал след него. Това възбудило завист у еврейските старейшини. Завистта им се превърнала в омраза, когато Спасителят взел да изобличава тяхното лъжливо учение и беззаконен живот. Именно затова те започнали да Го преследват. Наклеветили Го пред римската власт, представлявана тогава от Пилат Понтийски. Набързо осъден, Иисус Христос бил разпнат на кръст, претърпял големи страдания, умрял и бил погребан.
          За кого бил прикован на кръст Иисус Христос? - За нас, грешните хора, за да ни изкупи от греха и да ни даде възможност да влезем в блажения вечен живот. "Син Човечески не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина" (Мат.20:28). Заради нас и вместо нас Христос бил разпнат и страдал. Чрез тези Свои страдания и смърт, Богочовекът ни е изкупил от греха, проклятието и смърта, т.е. платил дълга вместо нас и ни е примирил със Своя Небесен Отец. Ние сме грешили и сме трупали дългове пред Бога, които не сме били в състояние да изплатим. И понеже Божията правда иска възмездие, явил се е Иисус Христос - Безгрешният, приел върху себе Си отговорноста за всичките наши грехове и пред лицето на Божията правда понесъл доброволно и последствията от греховете, наказанието за тях, тъй като всеки грях може да бъде унищожен, само след като бъде изкупен, изстрадан и заплатен. Че за нашите грехове е пострадал Иисус Христос, се казва още в Стария завет: "Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи...Той бе изпонаранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония; наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме" (Исаия. 53:4-5)
          Изкупителната жертва на Иисуса Христа осветила целия човешки род. Тя е дала сили на всички повярвали да се борят с греха, приближила е човека до Бога и го примирила с Него. Тази изкупителна жертва е не само акт на правосъдие, но и дело на безкрайната Божия любов към хората. От безгранична любов към нас, грешните, Спасителят е взел върху Себе Си нашите грехове, и като че сам бидейки виновен за тях, е пострадал вместо нас, с което ни изкупил (Йоан. 3:16).
          В Символа на вярата е казано, че Иисус Христос е страдал и е бил разпнат и погребан по времето на Пилат Понтийски. Защо името на този езичник е вмъкнато от Св. Отци в такъв свещен текст? В отговор ще изтъкнем главно две причини:
          1. Със споменаването на Понтия Пилата, Св. Отци са искали да покажат, че Иисус Христос е историческа личност. Както никой не се съмнява в историческото съществуване на римския прокуратор Пилат, така не е оправдано да се съмняваме в историческото съществуване и на Иисуса Христа.
          2. Със споменаването името на Понтия Пилата, Св. Отци са искали да покажат, че именно пострадалият при Пилат Иисус, а не някой друг е истинският Месия: че Той именно е бил обещан от Бога и бил очакван в стария Завет.
          По-нататък в Четвъртият член от Символа на вярата се казва, че Иисус Христос е страдал и бил погребан. Това е споменато с цел, понеже се появили лъжеучители, които казвали, че Той привидно бил страдал и привидно бил умрял. Ние обаче изповядваме, че със своята човешка природа, Спасителят делствително страдал на кръста и действително е умрял за нас. Вярно е, че като Бог Той не е страдал, защото Бог не подлежи на страдания. Но това не намалява физическите Му страдания като човек.
          Справедливо може да се постави въпросът: за всички хора ли е пострадал Спасителят? Словото Божие казва, че за всички. Христовата изкупителна жертва обхваща всички хора от всички времена, живяли преди и след Христа. Но от благодатните и спасителни плодове на тази жертва се ползват само онези, които повярват и се кръстят в името на Отца и Сина и Светия Дух, които вършат добри дела на вяра и любов, и които от своя страна доброволно вземат участие в Неговите страдания и Неговата смърт. Четвърти член на Символа на Вярата
Христос за нас бе разпнат при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.           Всеки човек има своя житейски кръст, свои страдания. И ако той ги понася безропотно, със смирение, с търпение и с вяра в Господа Иисуса Христа, той взима все едно участие в Голготските мъки на Изкупителя. При твърда, жива и сърдечна вяра, християнинът става именно чрез скърбите и изпитанията си едно с Божествения Голготски Страдалец.

Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2017 "Православни ценности" All rights reserved